Ocena stanu ekologicznego

za pomocą analiz zgrupowania meiobentosu MeioEco

Wielo stanowiskowa analiza

Możliwość dodania nie ograniczonej ilości punktów pomiarowych

Wykresy 2D i 3D

Wykres 3D dla analiz stanu ekologicznego i oceny bioróżnorodności.

Importowanie i exportowanie

Możliwość importu i exportu danych do plików CSV i Arkuszy Kalkulacyjnych

Ocena bioróżnorodności

Dla dowolnych grup organizmów EcoBio

Zastosowanie do danych archiwalnych

Zastosowanie metody oceny stanu ekologicznego
zbiorników wodnych i rzek

za pomocą analiz meiobentosu MeioEco

wieloletni monitoring

stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek

zmiany jakości zbiorników wodnych i rzek:

stopień rozwoju zbiorników wodnych, skala degradacji, skuteczność przeprowadzanej rekultywacji i remediacji

dashboard

monitoring stanu ekologicznego

nowopowstających zbiorników na terenach poprzemysłowych

analizy dla celów porównawczych

z innymi metodami monitoringowymi.

Odkryj wspaniałą funkcjonalność

MEIOECO

Projektowane przez biologa

Aplikacja i procesy zaprojektowane przez biologa wykorzystującego swoje wieloletnie doświadczenie do stworzenie narzędzia ułatwiającego zrozumenie procesów występujących w jeziorach i rzekach.

dashboard

Zaprojektowanie aby pomagać

Aplikacja ma pomagać w codziennej pracy prz analizie stanu ekologicznego.

MEIOECO

Analiza MeioEco

Możliwość określenia stanu ekologicznego badanych stanowisk poprzez analizy 2D i 3D głównych taksonów meiobentosowych, tworzenie map stanu ekologicznego na podstawie wyników analizy 3D

dashboard
ECOBIO

Analiza EcoBio

Analizy bioróżnorodności dowolnej grupy organizmów, dla których możemy określić podstawowe parametry: zagęszczenie, zróżnicowanie taksonomiczne (analizy 2D) oraz dodatkowo równowagę tasonomiczną zbiorowiska (analizy 3D). Na podstawie analiz 3D można tworzyć mapy zróżnicowania bioróżnorodności, porównywać z innmi obszarami lub danymi.

Dodatkowe opcje

Aplikacja ma wiele funkcionalności.

Wykresy

Interaktywne wykresy

Możliwość zaznaczania i sprawdzania punktów pomiarowych najbardziej interesujących. Możliowść ich wyróżnienia.

Oszczędność Czasu

Importowanie

Możliwość wprowadzania danych ręcznie lub importu danych z pliku.

Online

Dostęp zdalny

Zaloguj się zdalnie nawet nie posiadając swojego komputera.

Wielu użytkowników

Możliwość współpracy

Oprogramowniaie umożliwia współprace wielu ludzi jednocześnie.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami.

© 2018-2020 MeioEco
Wszystkie prawa zastrzeżone.